Rockfon Taşyünü Tavan Panelleri

NRC: 1.0

AKUSTİK

%100 RH

NEM DAYANIMI

ƛ = 0,036

ISI YALITIMI

A1

YANGIN DAYANIMI

ISO Class 5

HİJYEN & SAĞLIK

1 / C / 0N

YAPISAL FORM

Tavanlarınız sizin için ne anlam ifade ediyor?...

...iyi bir gün ile kötü bir gün arasındaki farkı mı?

Aslında her gün iyi hissetmemizi sağlayan şeyler, çoğunlukla farkedemediğimiz ve varlığının farkında bile olmadığımız şeylerdir..Evinizin, ofisinizin tavanı da bunlardan bazılarıdır. Rockfon, sizlere daha iyi ve daha güvenli yaşam alanları sunabilmek için sofistike tavan çözümleri geliştirmektedir. Bunu, teknik özellikler ve tasarımı, modern trendler ve ihtiyaçlarla birleştirerek yapmaktadır. Rockfon, geleceğimizi ve etrafımızı saran binaların tasarımı yapılırken, hep ileriye bakmanın önemine inanmaktadır. Düşüncesi, sadece tasarımı ve günlük kullanımı gözeten bir malzeme üretiminden ziyade, malzemelerin insanların kendilerini iyi hissetmelerine ve performanslarına olumlu katkıda bulunacak şekilde üretimidir. Rockfon asma tavan panelleri, binaların estetik ve teknik ihtiyaçlarını karşılayarak tavanların performansını artırmaktadır.

Rockfon: Rockwool Güvencesi ile.

Rockfon, dünyanın en büyük taşyünü üreticisi olan Rockwool International şirketinin iştiraklerinden birisidir. Rockfon Asma Tavan Panelleri, Rockwool'un Hollanda, Fransa ve Polonya fabrikalarında üretilmektedir ve distribütörler vasıtasıyla tüm dünyaya ulaştırılmaktadır.

Rockfon: Üretim Süreci

Rockfon Asma Tavan Panellerinin temel hammaddesi "reçine ile sıklaştırılmış taşyünü, mineral yün"dür. Sahip olduğu patentli teknolojisi ile kaya eritilir ve yüne çevrilir. İlerleyen aşamalarda yüne şekil verilir ve ilgili spesifikasyonlara göre kesilir ve farklı yoğunlukta, ebatlarda tavan panelleri haline getirilir. Son olarak, panellere zarif ve çekici bir görünüm vermek amacıyla yüzey bitim işlemi uygulanır.

TAVANLARINIZI HAREKETLENDİRİN!

Rockfon, modern binalar ve yenileme projeleri için çok önemli ve akıllı çözümler geliştirmektedir. Rockfon ürünleri, mükemmel yangın dayanımı, akustik ve ses emilimi gibi çarpıcı performans özellikleriyle birlikte özgün tasarımlarıyla, estetik görünümleriyle ve sağladığı kolay montaj imkanlarıyla bilinmektedirler. Bu özellikleri sayesinde Rockfon asma tavan ürünleri, günümüzde tavan çözümü alternatifleri arasında en yüksek performanslı, maliyet ve zaman etkinliğine sahip ürünler olarak ortaya çıkmaktadır. Rockfon, sunduğu kapsamlı ürün seçenekleriyle mükemmel iç mekanlar yaratarak, müşterilerinin yapı faaliyetleri sürecine aktif olarak katkı sağlamasına yardımcı olur.İşte bu yüzden size "TAVANLARINIZI HAREKETLENDİRİN" diyoruz.

Rockfon Hakkında

Rockfon, dünyanın en büyük taşyünü üreticisi olan Rockwool International şirketinin iştiraklerinden birisidir. Rockfon Asma Tavan Panelleri, Rockwool'un Hollanda, Fransa ve Polonya fabrikalarında üretilmektedir ve distribütörler vasıtasıyla tüm dünyaya ulaştırılmaktadır.

Rockfon Asma Tavan Panellerinin temel hammaddesi "reçine ile sıklaştırılmış taşyünü, mineral yün"dür. %98 taşyününden oluşur. Sahip olduğu patentli teknolojisi ile kaya eritilir ve yüne çevrilir. İlerleyen aşamalarda yüne şekil verilir ve ilgili spesifikasyonlara göre kesilir ve farklı yoğunlukta, ebatlarda tavan panelleri haline getirilir. Son olarak, panellere zarif ve çekici bir görünüm vermek amacıyla yüzey bitim işlemi uygulanır.

Rockfon, yapısal formu itibarıyla geleneksel -wetfelt- taşyünü içerikli mineral yün asma tavan panellerinden çok farklıdır. Bu saf yapısal formu, Rockfon tavan panellerinde 3 temel özellik kazandırmaktadır:

Euroclass A1 Sınıfı Yangın Emniyeti
%100 Bağıl Nem Dayanımı EN 13964
Mükemmel akustik performans EN ISO 11654

Rockfon asma tavan panelleri, kayayünü içeriği sayesinde %100 nem dayanımına sahiptir. Organik yapıda olan ve içerisinde bakteri üreyebilen taşyünü içerikli asma tavan panellerinde görülen kahverengi lekeler esasen bakterilerin kusması neticesinde oluşur. Ancak Rockfon’un kaya yünü içeriği tamamen inorganik yapıdadır ve bakteri oluşumuna izin vermez, bu nedenle bu tür kahverengi lekelenmeler görülmez.

Color All Serisi

Akustik Duvar Panelleri

Akustik

Akustik neden önemlidir?

Ses, gürültüye dönüştüğünde insanlar gerilirler ve stres başlar. Bu sadece okullar için değil, ofis binaları, hastaneler ve diğer kamusal alanlar için de geçerlidir.

Pek çok ampirik ve bilimsel çalışma akustik açıdan zayıf ortamların etkilerini ortaya koymuşlardır:

1. Okullarda öğretmenlerin konuşmalarında sessiz harflerin %70’i öğrenciler tarafından anlaşılamamaktadır.
Kaynak: “Speech Intelligibility in Classrooms” research project conducted by The Department of Building Engineering & Surveying of Herriot-Watt University in Edinburgh.

2. Açık ofislerde çalışanların %60’I çalışma ortamlarında en çok rahatsız eden faktörün gürültü olduğunu düşünmektedir.
Kaynak: “Danish National Research Center for Working Environment: Noise from human activity”

3. Ofislerde gürültü çalışma verimini, sessiz ortamlara göre %66 oranında azaltmaktadır.
Kaynak: “Julian Treasure, Sound Business, 2007”

4. Bir perakende mağazasında akustik çözümler getirilirse satışlar %5-10 civarında artış gösterebilir.
Kaynak: “Julian Treasure, Sound Business, 2007”

5. Hastanelerde gürültü hastanın kalp atışlarını, kan basıncını ve solunum sayısını etkilediğinden, bu gürültünün azaltılması hastaların iyileşmesinde çok önemli rol oynamaktadır.
Kaynak: “Health Technical Memorandum 08-01: Acoustics”

Rockfon asma tavan panelleri oda akustiğinin iyileştirilmesine aşağıdaki şekilde etki eder:
- Ses basınç düzeyini düşürür
- Reverberasyon süresini optimize eder
- Konuşma anlaşılırlığını optimize eder
- Ses yalıtım performansını yükseltir

Oda akustiğinin insan sağlığına olumlu etkileri bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. Bu nedenle akustik konusunda regülasyonlar her geçen gün geliştirilmekte ve bu alanda uzman kuruluşlar yayınlar sunmaktadır. Bu nedenle akustik tasarımcıların, mimarların ve akustik uzmanlarının aktif olarak müdahil olduğu bir alan haline gelmiştir.

En doğru akustik konfor, sadece tek parametrenin iyileştirilmesiyle elde edilmez. Birkaç faktör bir arada göz önüne alınarak optimum akustik ortam oluşturulur:

Akustik konfor, alanlarda temel olarak iki ana unsurla belirlenir:

Ses emilimi, sesin oda içindeki davranışını açıklar.Bir ses dalgası bir materyale carptıgında, bu sesin bir kısmı yansıtılır, bir kısmı emilir ve bir kısmı da transfer edilir.

Ses emilim katsayısı α, emilen ses enerjisinin yüzeye çarpan ses enerjisine oranını ifade eder ve bir frekansa bağlıdır. Sonuç 0 ile 1 arasında bir sayıdır ve 1 çarpan ses enerjisinin tamamının emildiğini gösterirken, 0 çarpan sesin hiç emilmediğini ve tamamının yansıtıldığını ifade eder.

Ses emilimi, kullanıcının akustik deneyimini etkiler. Ses emilimi, ortamdaki sesi kontrol eder,yankıyı önler ve konuşma anlaşılırlığını artırır. Ses emiliminin kalitesinimalzemenin içeriği belirler.

Ses emilimi yansışım ve çınlamayı önler ve dolayısıyla aşağıdaki durumlar bundan olumlu etkilenir:
- Konsantrasyon kaybı:
- Zayıf konuşma anlaşılırlığı:

Konuşma anlaşılırlığının en iyi göstergesi “Konuşma Anlaşılırlık Endeksi’dir (KAE). Endeks 0 ile 1 arasında değer alır.

Örneğin bir sınıfta bu endeks değerinin en az 0.6 ve en çok 0.7 olması gerekir.

- “Kokteyl partisi” etkisi:

Kalabalık ortamlarda insanlar bir araya geldiklerinde hep birlikte daha yüksek sesle konuşur hale gelirler, bu herkesin nerdeyse bağırmaya başlamasına kadar sürer. Buna kokteyl etkisi denir. Bu etki 90 dB üzerinde bir ses düzeyi anlamına gelir.

Ses yalıtımı ise sesin diğer odaya ne kadar transfer olduğunu açıklar. Ses yalıtımı, diğer odadaki ses düzeyini etkiler ve daha ses yalıtımlı ortamlar sağlar:

1. Odalar arasındaki mahremiyeti artırır.
2. Diğer odadaki konsantrasyonu artırır.

Binalarda ses bitişik alanlara pek çok farklı şekilde iletilir:

Direkt Ses: Bölme duvar ya da asma tavan boşluğundan gelen ses (1,2,3)
Boylamsal Ses: Asma tavandan tavan boşluğuna, oradan da bitişik alanın asma tavanına ulaşan ses(4)
Darbe Sesi: Döşemeye temas ya da ayak sesleri ile alta transfer olan ses (5)
Yanal Ses: Zayıf yalıtım nedeniyle zeminden ya da koridorlardan kısa devreler halinde transfer olan ses (6)

Rockfon asma tavan panelleri oda akustiğinin iyileştirilmesine aşağıdaki şekilde etki eder:
- Ses basınç düzeyini düşürür
- Reverberasyon süresini optimize eder
- Konuşma anlaşılırlığını optimize eder
- Ses yalıtım performansını yükseltir

Oda akustiğinin insan sağlığına olumlu etkileri bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. Bu nedenle akustik konusunda regülasyonlar her geçen gün geliştirilmekte ve bu alanda uzman kuruluşlar yayınlar sunmaktadır. Bu nedenle akustik tasarımcıların, mimarların ve akustik uzmanlarının aktif olarak müdahil olduğu bir alan haline gelmiştir.

En doğru akustik konfor, sadece tek parametrenin iyileştirilmesiyle elde edilmez. Birkaç faktör bir arada göz önüne alınarak optimum akustik ortam oluşturulur:
Ses basınç düzeyi: Ses ne kadar yüksek?
Reverberasyon süresi: Odada yansışım ne düzeydedir?
Konuşma anlaşılırlığı: Kelimeler ne kadar iyi anlaşılabiliyor?
Ses yalıtımı: İki oda arasında gürültü geçişi ne kadar azaltılabiliyor?

Ses basınç düzeyi bir alanda sesin şiddetini ifade eder. Hem ses basınç pikleri, hem de ortalama yüksek ses seviyeleri zamanla ciddi sağlık bozukluklarına yol açar. Avrupa normları ve Türk Standartları, kamusal alanlar, konserler, eğlence mekanları gibi belirli alanlarda izin verilen maksimum ses düzeylerini 96 dB (A) olarak belirlemişlerdir.

Bir odadaki ses basınç düzeyi, yayılan ses kaynağının gücü, odanın şekli ve ses emici alanların ses emilim performansına bağlıdır.

Akustik ile ilgili düzenlemelerde en önemli faktör reverberasyon süresidir. Literatürde yansışım olarak da geçmektedir. Ses basınç düzeyinin 60 dB birden azalmasına kadar geçen sürenin saniye cinsinden ifadesidir. Pek çok durumda, bu sürenin azalması akustik konforu iyileştirir.

Ancak reverberasyon süresinin düşük olması her tür alan için en doğru akustik ortamın sağlanacağı anlamına gelmez. Konser ya da konferans salonları gibi bazı özel alanlarda optimum akustik konfor için yüksek reverberasyon süreleri gerekebilmektedir. Buna göre bu tür salonlar tamamen ses emilim performansı yüksek malzemelerle kaplanmamalı, bazı bölümlerde ses yansıtıcı yüzeylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Akustik regülasyonlar farklı binalarda farklı alanlar için en ideal reverberasyon sürelerini belirlemişlerdir. Örneğin, sınıflarda bu sürenin 0,4 sn ve açık ofis alanlarında 0,5 sn civarında olması gerektiği öngörülmüştür. Reverberasyon süresi, alanın şekli ve büyüklüğü ile ses yutucu yüzeyin miktarı, konumu ve kalitesine bağlıdır. Odada ses emilimi arttıkça, reverberasyon süresi düşecektir.

Konuşma anlaşılırlığı, bir odada yapılan konuşmanın ne kadar iyi duyulup anlaşılabildiğini ifade eden bir endekstir. Bu endeksi etkileyen, ses sinyali, kaynak sesin yönü, arka plan seslerinin düzeyi, odadaki mevcut reverberasyon süresi ve odanın şekli gibi faktörler bulunmaktadır.

Bir odadaki ideal reverberasyon süresi, aslında, konuşulan ilk kelime duyup anlaşıldıktan sonra ikinci kelime henüz duyulmadan o ilk kelimenin tamamen sönümlenmesi anlamına gelmektedir.

Öte yandan, eğer konuşma arka plan sesi ya da gürültüsü nedeniyle boğuluyorsa, dinleyici konuşulanı anlamakta zorlanacaktır. Böyle durumlarda, normal reaksiyon, daha yüksek sesle konuşulmasıdır ki bu da daha fazla reverberasyon ve daha zayıf konuşma anlaşılırlığı anlamına gelmektedir.

Bitişik alanlarda toplam ses yalıtımı, DnT,w, R´w or DnT,A değerleri ile ifade edilir. Bu değerler, tüm inşaat elemanlarının (bölmeler, tavan, zemin, vb.) konuşma seslerini, müzik seslerini ve diğer gürültüleri bloke etme kabiliyetini gösterir. dB olarak daha yüksek değer daha iyi performans anlamına gelir.

Bazı regülasyonlar, ofisler arasında minimum 35-45dB, apartmanlarda da 50-60dB ses yalıtımı olması gerektiğini belirtmektedir. Kütle, hava geçirmezlik ve emilim, bir malzemenin ses yalıtım kabiliyetini belirleyen en önemli özelliklerdir.

Bitişik alanlarda ses geçiş kanalları

Zemindeki darbe kaynaklı seslerin yalıtımı, inşaat elemanlarının yürüme, ayak sesleri, kapı,çarpma sesleri gibi kaynaklar nedeniyle ortaya çıkan seslerin yalıtımını ifade eder.

Darbe kaynaklı ses geçişleri / Impact Sound Transmission

Akustik konfor, alanlarda temel olarak iki ana unsurla belirlenir:

Rockfon panelleri, %100 taşyünü içeriği sayesinde yapısal olarak ve doğası itibarıyla yüksek seviyede ses yutucu ürünlerdir. Asma tavan panellerinde ses emilim performansı, reverberasyon süresi, konuşma anlaşılırlığı, ses basınç düzeyi için en önemli belirleyicidir. Bu nedenle ses emilim performansı CE belgesi alımında önemli bir kriterdir ve tüm asma tavan paneli üreticileri, eğer ürünlerinin akustik özelliklerinden bahsediyorlarsa, bu ürünlerinin ses emilim performansını deklare etmek durumundadırlar.

İnşaat malzemeleri için ses emilimi üçte bir oktav bandında 100Hz ile 5000Hz arasında ölçülür. Katsayılar gelen emilen ses ile yansıtılan sesin oranını ifade eder. Sonuçta bu katsayılar 0 ile 1 arasında değer alır; 1 sesin tamamının emildiğini gösterir.

Tavanların mukayesesi için ses emilim performansı birkaç şekilde ifade edilir:

Alpha w – Ağırlıklı Ses Emilim Katsayısı
Standart frekanslardaki αp değerlerinin bir referans eğrisi ile karşılaştırılması şeklinde (TSE ) EN ISO 11654 standartlarına göre hesaplanır. Pratikte αp katsayısı, oktav bant frekansının merkezinde 0.05 birim sıralarıyla artırılarak ya da eksiltilerek elde edilen üçte bir oktav bandında 3 tane αs değerinin ortalamasını ifade eder. Referans eğrisi 0.05 birim artışlarla aşağıya doğru kaydırılır. Bu, referans eğrisini, ölçülen değerlerin negatif sapmalarının toplamının 0.10’dan küçük ya da eşit olduğu noktaya iter. Bu durumda referans eğrisi üstünde 500Hz‘e denk gelen değer αw olarak kabul edilir. Bu αw katsayısı, CE belgelendirilmesinde kullanıldığı için Avrupa’daki tüm asma tavan üreticilerinin telaffuz ettiği bir ses emilim performansı göstergesidir.

Eşdeğer Ses Emilim Alanı
Asma tavanda, adacıklar ve baffle lar gibi çok yüzlü ses emilimi sağlayan ürünlerin ses emilim performansı için hesaplanır ve obje başına ne kadarlık bir ses emilim alanı sağlandığının ifadesidir. AT değeri EN ISO 354 standardına uygun olarak ölçülür.

α = AT / S  S: Ses emici yüzey alanı (m²)

Standart asma tavan panellerinde S tavan alanını ifade eder. Ancak baffle ve adacıklar için S, ürünün hangi yüzeyini ifade ettiği konusu net değildir. Bu muallak durumu ortadan kaldırmak için değerler m² başına AT olarak değil, 1 adet baffle ya da adacık başına AT olarak verilir. Bu tür çok yüzlü ses emilimi sağlayan ürünler için ortalama bir ses emilim katsayısı yoktur, bu nedenle standart asma tavan yapılan bir tavan ile adacıklar ya da baffle lar uygulanan bir tavanın mukayesesi, her oda için reverberasyon süresi hesaplanarak yapılmalıdır.

Norma göre, çok yüzlü ses emici ürünlerin performansları 2 metre aralıklarla asılarak test edilmelidir. Eğer bu mesafe 2m’den az olursa ürünler birbirini negatif yönde etkiler ve ürün başına ses emilim verimliliği düşer. Ancak pratikte bu adacıklar ya da baffle’lar 2m’den daha az aralıklarla asılabildiği için, Rockfon bu durumlarda da ürünlerin performanslarını gösterebilmek için gerekli ölçümleri yapmıştır.

Ses Emilim Sınıfları
Ses emilim sınıfları EN ISO 11654 standardına göre tanımlanmıştır. Bu metoda göre, αp değerleri sabit referans eğrileri serisi ile mukayese edilir. Referans eğrileri arasında farklılıklar olması nedeniyle, bu ses emilim sınıfları, kullanılan malzemelerin akustik performansı hakkında genel fikir vermekten öteye geçememektedir.

NRC
NRC, Noise Reduction Coefficient (Gürültü Azaltım Katsayısı); ASTM C423 standardına göre hesaplanmaktadır. 250, 500, 1000 ve 2500 Hz frekanslarında ölçülen αs değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. Bu metod, hesaplanış şekli itibarıyla, her frekansa eşit ağırlık veriyor olması nedeniyle eleştirilmekte ve yeterince gerçekçi değerler verememektedir. Bu gösterim, farklı ses karakteristiği olan iki farklı malzemenin aynı NRC değerine sahip olacağı gibi çelişkili bir netice verebilmektedir.

Rockfon dB Serisi – Ses Yalıtımını maksimize eder.

Rockfon dB serisi ürünler, sesin asma tavandan geçişini engellemek için tasarlanmıştır ve böylece odalar arası ve direkt ses yalıtımına katkı sağlamaktadırlar. Rockfon dB serisini eşsiz kılan, hem ses emilimini hem de ses yalıtımını tek bir panelde sunabiliyor olmasıdır.

– dB35, gizliliğin birinci planda olmadığı alanlarda sessizlik ve ses yalıtımı sağlar.
– dB40, konsantrasyonun ve gizliliğin önemli olduğu alanlar için geliştirilmiş bir paneldir.
– dB42 ve dB44, sessiz bir ortamı garanti eder yanı sıra konuşma gizliliği gereken alanlar için idealdir.
Rockfon dB serisi A sınıfı ses emilim performansı sağlarken 44 dB ses yalıtımını da beraberinde sunar.

Rockfon dB42 ve dB44 ürünlerde kullanılan sandwich teknolojisi:

1. Ses emici ön yüzey ses basınç düzeyini düşürür ve sessiz bir ortama imkan sağlar.
2. Hava geçirmez membran sesin diğer ortama geçişini engeller, gizlilik sağlar.
3. Ses emici arka yüzey tavan boşluğundan ve tesisattan gelen seslerin emilimini sağlar.

Odalar arası Ses Yalıtımı
Laboratuarlarda ölçülen Dn,f,w değerleri, tavanların boyuna ses dalgalarını yalıtım performansını ifade eder. Tıpkı ses emilimi gibi üçte bir oktav bant frekanslarında ölçüm yapılır ve referans eğrisi ile mukayese edilmek üzere bir rakama dökülür. Bu değerin yüksek olması, odalar arası ses yalıtımının daha iyi olduğu anlamına gelir.

Ses yalıtımı ölçümünde geçerli olan ISO 140/9-1985 yöntemi değiştirilerek yeni norm olarak ISO 10848-2:2006 belirlenmiştir. Aynı şekilde eski yöntemle Dn,c,w olarak ifade edilen değerler artık Dn,f,w olarak ifade edilmektedir.

Dn,f,w değeri akustik uzmanları tarafından bitişik alanlardaki toplam ses yalıtımını [DnT,w (R’w, DnT,A) tahmin etmede kullanılır.

Doğrudan Ses Yalıtımı
Tavanın doğrudan ses yalıtımı Rw ses azaltma endeksi katsayısı ile gösterilir ve bu değer asma tavandan içeri ya da dışarı geçen sesin ne kadar azaltılabildiğini ifade eder. Yüksek Rw değerleri daha iyi doğrudan ses yalıtımı anlamına gelmektedir.

Ses Emilim Performansı Odalar arası Ses Yalıtım performansını etkilerPratikte edinilen tecrübelere göre, oda içindeki ses emilim performansı ile odalar arası ses yalıtımı arasında önemli bir bağ, bir sinerji bulunmaktadır. Bu sinerji, laboratuarda ölçülen Dn,f,w değeri ile ifade edilmez. Pratikte aynı iki Dn,f,w değerine ama iki farklı ses emilim değerine sahip asma tavanların ses yalıtım performanslarının birbirinden farklı olduğu görülecektir. En yüksek ses emilim performansına sahip asma tavan sayesinde diğer odada hissedilen ses basınç seviyesi de düşecektir. Ses emiliminin, ses basınç düzeyine etkisi ölçülebilir ve hesaplanabilirdir.

Aynı Dn,f,w değerine sahip (örneğin 44dB) iki asma tavan paneli arasında, ses emilim katsayısı yüksek olan, ses basınç düzeyinin düşmesine ses yutma katsayısı düşük olan panele göre daha çok katkı sağlar.

Ses Bariyerleri
Bölme duvarların üzerine monte edilen ilave ses bariyerleri veya asma tavan boşluğuna serilen ekstra mineral yün ses yalıtım levha ya da şilteleri ile birlikte de kombine edilebilen Rockfon dB ürünleri, maksimum ses yalıtım performansı gerektiren pek çok alanda asma tavanda kullanılabilmektedir.

Odalar arası Ses Yalıtım Değerleri Dn,f,w (dB)

Sorunlar ve problemler sizden, çözümler bizden !

Sadece çözülemeyen sorunlar gerçekten sorundur. Austik sorununuzu biz çözüyoruz. Rockfon’la hemen tanışın.

Günümüzde gürültü önemli bir sorun haline gelmiş durumdadır. Akustik uzmanları ve danışmanlar bu sorunu gidermek için bir alanın belirli bölümlerine belirli malzemelerin monte edilmesini sağlarlar. Bunu yaparken asma tavanlar en sık kullandıkları alanlardan biridir. Pek çok karmaşık durumda ise asma tavana ek olarak duvar ses emicileri, yalıtımlı bölme duvarlar, ekstra yutucu yüzeyler tasarımlara eklenmektedir.

İdeal olanı, akustik tasarım ve projelendirmenin, projenin başında yapılması ve akustik elemanların imalatının da inşa süreciyle uyumlu olarak ilerlemesidir. Ancak bazen de projenin başında öngörülmeyip sonradan ortaya çıkan akustik ihtiyaçlar, bitmiş alana akustik asma tavan ya da sarkıt elemanlar ile giderilebilmektedir. Ancak başında yapılacak iyileştirme, alan bittikten sonra yapılacak akustik iyileştirmeye göre her zaman daha az maliyetli olmaktadır.

Özel Görüşmeler
Durum: Özel görüşmeler Örneğin: Yönetici Avukat Doktor Akustik Problem : Bu meslek sahipleri, çoğu zaman yüksek konsantrasyon gerektiren karmaşık konularla uğraşırlar. Ek olarak gizli kalması gereken konuşmalar yaparlar. Bu nedenle sessiz çalışma ortamına ihtiyaç duyarlar. Teknik Tavsiye: Bölme duvarlar yerden tavana kadar uzanmalıdır. Yüksek seviyede gizlilik yüksek derecede ses yalıtım performansına sahip panellerle elde edilebilir ya da bölme duvarların üzerine ses yalıtım performansı yüksek ürünler monte edilmelidir. Yüksek ses yutuculuğa sahip paneller ( αw ≥0,80 , class A ya da B) kullanılmalıdır.

Birçok insanın konuştuğu alanlar
Durum: Birçok insan aynı anda konuşuyor Örneğin: Açık plan ofisler Çağrı merkezleri Çocuk bakım evi/kreşler Restaurantlar Akustik problem: Herkesin aynı anda konuştuğu alanlarda karşıdaki kişinin sözlerini anlamak zorlaşır. Bu yüzden insanlar daha yüksek sesle konuşmak eğilimine girerler. Buna “kokteyl partisi” etkisi denir. Bu kısır döngü ortamda ses basınç düzeyinin yükselmesine ve konuşma anlaşılırlığının zayıflamasına yol açar. Çocuk bakım evi ve kreş gibi alanlarda ses basınç düzeyinin 90 dB olarak ölçüldüğü olmaktadır. Bunun neticesi stres ve zayıf konsantrasyondur. Teknik Tavsiye: Asma tavanda çok yüksek ses yutuculuğa sahip paneller ( sadece αw ≥0,90 , class A) kullanılmalıdır. Duvarlarda en az 1.5m yüksekliğinde ses yutucu ve ses emici paneller kullanılmalıdır.

Birçok insanın koşuşturduğu alanlar
Durum: Çalışan ya da hareket halinde olan insanların gürültüsü Örneğin: Resepsiyon ve lobi alanları AVM’ler Cafeler Havaalanları Akustik Problem: Pek çok insanın bir arada olabildiği, yürüdüğü, temizlik yaptığı, telefonla veya birbirleriyle konuştuğu, öksürdüğü alanlarda rahatsız edici arka plan gürültüsü oluşur. Üstüne bir de bu tür alanlar, cam, mermer, alçı panel ve parke gibi yüksek seviyede ses yansıtıcı malzemelerle donatıldığında gürültü daha da belirginleşmekte ve ciddi derecede rahatsız edici boyutlara ulaşmaktadır. Bu tür alanlarda kimse bulunmak ya da çalışmak istemez. Sonuç olarak,bu mekanlara gelen müşteriler orada fazla durmaz ve o alanla ilgili olumsuz tecrübe yaşamış olurlar ayrıca bu mekanlarda çalışan personelin de verimi düşer. Julian Treasure’nin yaptığı araştırmaya göre bu türde mekanlarda zayıf akustik ortam nedeniyle satışlar %5-10 düşebilmektedir. Teknik Tavsiye: Maksimum ses emilimi ile akustik yüzeyler ile en iyi performans elde edilmelidir. Tavanlar akustik açıdan verimli hale getirilmelidir ancak mimari tasarım tercihlerinden ötürü bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda, akustik adacıklar, bafflelar ve duvar panelleri ile ideal akustik konfor elde edilebilir.

Ortak paylaşılan alanlar
Durum: Aynı alanda yaşayan insanlar Örneğin: Yatakhane – koğuşlar Yurtlar Akustik Problem : Gürültü ve akustik ile ilgili çalışmalar şunu ortaya koymaktadır: Gürültü insanların sadece ruh halini değil, iyileşme sürecini de etkiler. Bununla beraber hastane ve sağlık merkezi ortamlarındaki insan ve gürültü seviyesi gün geçtikçe artmaktadır. Akustik açısından bir çok sorun bulunmaktadır: Ziyaretçilerin sesleri, televizyonun gürültüsü, tıbbi cihazların sesleri, yemek arabalarının sesleri, temizlik ekipmanlarının gürültüsü gibi. Tüm bu gürültü kaynakları, hastaların iyileşme sürecini tehdit etmektedir. Teknik tavsiye: A sınıfı ses yutucu (αw≥0,9) asma tavan paneli kullanımı ön koşul olmalıdır.

Bir sınıftaki öğrenciler
Akustik Problem: Sınıflardaki akustik ortam ile ilgili pek çok çalışma ve makale bulunmaktadır. Çünkü dünyanın pek çok yerinde yapılan okul binaları eskidir ve o günlerde akustik ihtiyaçlar hemen hemen hiç göz önünde bulundurulmamıştır. Bunun sonuçları ise belirgindir, akustik açıdan sorunlu sınıflarda, sessiz harflerin %70’ini öğrenciler tarafından anlaşılamamaktadır. Bu durum öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. Burada gerekli olan, arka plan gürültüsünün giderilmesi, konuşma anlaşılırlığının artırılması ve reverberasyon süresinin optimize edilmesidir. Bu optimum süre sınıflarda, sınıfın büyüklüğü be öğrenci yaş grubuna göre değişmekle birlikte 0.3 sn ile 0.8 sn arasındadır. Teknik Tavsiye: Yüksek ses emilimine sahip tavanlar, doğru yerlere yerleştirilmiş akustik duvar panelleri ile kombin edilirse ideal akustik konfor elde edilir ve ilgili standartlar yakalanabilir. Sınıflar arası ses yalıtımının sağlanabilmesi için, bölme duvarların üst tavan döşemesine kadar çıkması gerekir.

Dinleyicilerin bulunduğu alanlar
Örneğin: Konferans salonları Oditoryumlar Tiyatro ve sinema salonları Konser salonları Akustik problem: Bu tür alanlar genellikle yüksek tavanlı ve iyi bir akustik tasarım gerektiren alanlardır. Böyle alanlarda sadece reverberasyon süresini optimize etmek yeterli olmaz, alanın farklı bölümlerine farklı ses emilim karakteristiğine sahip paneller monte edilmelidir. Bazı bölümlere yüksek ses emici, bazı bölümlere ise ses yansıtıcı tipte paneller döşenmelidir. İki karşıt duvarda ses yansımasından kaçınılmalıdır- ki bu tür yansımalar “durağan dalgalar” olarak da bilinmektedir. Teknik tavsiye: Podyum alanının üzerinde ses yansıtıcı paneller monte edilerek dinleyiciye ulaşan ses düzeyi desteklenir. Geri kalan alanlarda A sınıfı (αw≥0,90) ses emici paneller kullanılmalıdır. Salonun arka ve yan duvarlarına (αw≥0,80) düzeyinde ses emici paneller yerleştirilerek duvara yakın oturan dinleyicilerin deneyimi iyileştirilir.

Üst kattan gelen ses
Durum: Üst kat döşemeden gelen ses Çok amaçlı alanlar Çok bölümlü binalar Akustik Problem: Ayak seslerinin, yere düşen objelerin çıkarttığı ses alt katta da rahatsızlık yaratır. Binanın yeni ya da eski olması fark etmez, eğer akustik önlemler alınmazsa, ses mutlaka alt kata transfer olur. Bu sorunu gidermek icin, zeminde ve alt katın tavanında ses yalıtım tedbirleri alınmalıdır. Teknik tavsiye: Hem (αw≥0,90) düzeyinde ses emici, hem de Rw≥21 dB değerinde doğrudan ses yalıtımı sağlayan asma tavan panelleri kullanılmalıdır.

Tavan boşluğundan gelen ses
Tavan yüksekliği sınırlı alanlar
Sportif aktivite alanları
Yüzme havuzları

Performans

 • Yangın Dayanımı
  Yangının yıkıcı etkilerinden korunmaya yardımcı olmak için inşaat malzemelerinde uygulanan iki tip regülasyon bulunmaktadır: Yangına tepki ve yangın dayanımı
 • Nem Dayanımı
  Rutubet asma tavan panellerinin yapısını zayıflatabilir bu da panelin formunun bozulmasına yol açar. CE belgelendirilmesi, panellerde meydana gelen bu hasarı ölçmek için bir nem dayanımı ölçüm metodu uygulamaktadır.
 • Bina İçi Ortam
  Nem, mikroorganizma oluşumuna neden olur ve sağlık problemlerine yol açabilir. Toz parçacıkları da insanların sağlığını etkileyebilen ve bazı sanayi alanlarında çok kritik bir sorun olmaktadır.
 • Isı Yalıtımı
  Çatı altında ya da bir dış duvarda bir asma tavan sistemi teşkil edildiğinde veya ses emici bir duvar paneli montajı yapıldığında dolaylı olarak ısı yalıtımı da elde edilir. Bu asma tavan boşluğu fazla olan odalarda ayrıca önemli olmaktadır.
 • Işık Yansıması
  Bir tavanın ışık yansıtma kapasitesi sadece elektrik sarfiyatını olumlu yönde etkilemekle kalmaz aynı zamanda aydınlatma ortamını da iyileştirir.
 • Darbe Dayanımı
  Okullarda ve spor salonlarında, inşaat malzemelerinin darbe dayanımı önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

Granit ve andazit gibi çok sert ve kırılgan bir taşa benzeyen ve diyabaz adı verilen taş Rockfon ve Rockwool ürünlerinin ana hammaddesidir. Her yıl volkanik aktiviteler ve levha tektonikleri, bu taş türünden muazzam miktarlarda ortaya çıkmasını sağlar ve bu da ürünlerin hammadde sürekliliğini sağlar. 7 milyardan fazla canlının yaşadığı dünyada, pek çok doğal kaynağın tüketim hızı, yerine yenilerinin konma hızından yüksektir. Ancak taş farklıdır, doğal kaynakları inanılmaz fazladır. O kadar ki, bir milyar yıl boyunca Rockfon ve Rockwool ürünleri üretmeye yetecek miktarda basalt kayası rezervi bulunmaktadır.

Yangınlar çok sık meydana gelmiyor belki ama yangın çıktığında da okullarda, hastanelerde ya da diğer binalarda sonuçları yıkıcı olabilir. Bugün Avrupa’da her yıl her 200bin kişiden 4’ü çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Türkiye’de ise yangınla ilgili istatistiklere bakılacak olursa; 2011 yılında çıkan toplam yangın sayısı (doğru ihbar) yaklaşık 40.000’dir. Bu yangınların yaklaşık yarısı konutlarda meydana gelirken, 500’ü fabrika, imalathane ve 40’ı da hastanelerde meydana gelmiştir. Öte yandan 112 Hızır Acil Servisi’ne ait ambulans çıkış sayısı 32.118 iken bunların içinde yangın nedeniyle olan çıkış sayısı ise 1.425’dir.

Bir yangının meydana gelebilmesi için üç faktörün bir araya gelmesi gerekmektedir: Sıcaklık, Oksijen ve Yanıcı madde. Asıl tutuşturma etkisi çoğunlukla insan eliyle olurken, oksijen yangının sürmesine ve yürümesine sebep olmaktadır. Yanıcı madde olmaksızın yangının olamayacağı da çok açıktır.

Binalarda mümkün mertebe yangına dayanıklı malzemeler kullanılması yangın riskini sınırlamaktadır.

Yangının yıkıcı etkilerini önlemeye yardımcı olmak için inşaat malzemelerine uygulanan Avrupa Birliği’ne ait iki regülasyon bulunmaktadır: yangına tepki ve yangın dayanımı.

Yangına Tepki:
Bu değerlendirme, malzemenin yangında tetikleyici unsur olup olmadığını ölçer.

AB Yangına Tepki değerlendirme kriterleri; malzemenin tutuşurluğu, duman emisyonu, toksik gaz emisyonu, yanan damlacıklar ve/veya bu güvenlik kriterlerinin tamamının birleşiminden müteşekkildir. Pek çok ülkede bu alanda minimum kriterler belirlenmiştir.

Yangın Dayanımı:
Bir yapı malzemesinin yangını nekadar geri tuttuğu ve yangının diğer alana ilerlemesini ne kadar önleyebildiğini ölçer. Pek çok ülkede yangın dayanımı konusunda minimum kriterler belirlenmiştir. AB’de yangın dayanım testleri ve sınıflandırmaları standart hale getirilmiştir.

EN 13501-1 Standartlarına göre Yangına Tepki Sınıflandırması.

Rockfon, AB yangın dayanım ve yangın tepkisi kriterlerini karşılar ve hatta bu kriterlerin çok üzerine çıkar. Rockfon, parçası olduğu Rockwool grubuyla birlikte yangın dayanım testlerine ve bu konudaki geliştirme çalışmalarına büyük yatırım yapma konusunda kararlı bir çalışma içindedir.

Kayayününün yanmaz özelliği Rockon panellerinin en temek güvenlik unsurudur. Ürünlerinin hemen hemen tamamı A1 sınıfı yangın dayanımı özelliğine sahiptir. Yeni yangın dayanım kriterlerine göre sadece yanmayan ve tutuşmayan yapı malzemeleri en yüksek sınıf olan A1 sınıfında değerlendirilebilirler.

Duman salınımı kriterlerini de çoğu Rockfon ürünü karşılamaktadır. Ölümle sonuçlanan vakaların %66’sının dumandan ötürü meydana geldiği düşünüldüğünde duman salınım kriterininönemi ortaya çıkmaktadır. A1 sınıfı ürünler, zaten yanmadıkları için, duman salınımı ya da alev alan damlacık ya da partikül üretimi gibi bir durumu söz konusu değildir.

Yönetmelikler genelde yangın dayanım konusunda minimum kriterler belirler ancak elbette bu kriterlerin karşılanmış olması binaların %100 güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. Ne kadar çok yangına en çok dayanım gösteren malzeme (A1 sınıfı) kullanılırsa, binalar o ölçüde güvenli olurlar.

Yukarıda da görüleceği gibi, kayayününün en önemli ve kendisini diğer mineral yünlerden ayıran özelliği 1000 ˚C ‘nin üzerinde bir sıcaklıkta 120dk erimeden kalabilmesi ve mükemmel yangın güvenliği sağlamasıdır.

Nemden dolayı asma tavan panellerinin şekillerinde bozulmalar, renklerinde değişmeler görülür. Bu hem o odanın hem de o binanın imajını zedeleyen bir unsur olur.

Nem asma tavan panellerinin yapısını zayıflatır, bu da panellerin zamanla düz görünmemesine, bel vermesine ve hatta taşıyıcıdan düşmesine neden olabilmektedir.

Sıcaklık değişimleri, nem oranı değişimlerine de yol açar. Havada belli miktarda su buharı bulunmaktadır ve bu oran yüzde (%) olarak bağıl nem (RH) şeklinde ifade edilmektedir.Bağıl nem %100’e ulaşırsa buhar yoğunlaşır. İnşaatı süren binalarda, yapı malzemeleri kurutulmadığında ya da hava sızdırmazlığı sağlanmadığında rutubet problemi ortaya çıkmaktadır.

Yüzme havuzları, sıhhi ortamlar ve mutfaklarda nem oranı doğal olarak yüksektir ve özel dikkat gerekir.

CE Sertifikası (EN13964), nemli ortamlarda tavan panellerini yatay olarak ölçen ve bel verme oranını hesaplayan bir ölçüm metodu getirmiştir. Bu kritere göre ölçülen bel verme oranı panel uzunluğunun 500’de 1’inden fazla olamaz. Buna göre, 60x60cm ölçüsünde bir tavan panelinde bel verme ölçüsü 1.2mm’den fazla olamaz. Nem sınıflandırması da A’dan C’ye kadar harflerle ifade edilir.

Rockfon ürünlerinin çoğu, standart ölçülerde 1/C/0N sınıfındadır. Bu, ürünlerin %100 nem seviyesinde bile boyutsal olarak stabil olduğunu gösterir. Nem oranının Rockfon ürünleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için 0 ˚C ila 40˚C arasında her sıcaklıkta montaj yapılabilir.

Aynı zamanda, Rockfon ürünleri inşaatın ilk safhalarında, henüz pencereler vs takılmadan da montaj yapılabilir ve ürünlerde herhangi bir bozulma olmaz.

Bina içi ortam kalitesi üç faktöre bağlıdır:
1. Lokasyon – dışardaki hava
2. Bina içindeki hava sirkülasyonu
3. İnsan davranışları

Rockfon ürünleri, ne dışardaki havayı kontrol edebilir, ne de binanın idamesine ya da havalandırılmasını temin edebilir. Temin edebileceği unsur, panellerin, uygulandığı yere bakılmaksızın, bulundugu ortamdaki havaya pozitif katkıda bulunacağıdır.

Mikro-organizma üretmez
Bir binadaki aşırı nem, alerjik reaksiyonlara, solunum ve deri rahatsızlıklarına yol açan, küf ve bakteri gibi mikroorganizmaların üremesini tetikleyebilir.
Rockfon taşyünü panellerinin %100 taşyünü içeriği, taşyününün inorganik yapısı ve su geçirmez özelliği sayesinde tavanlar mikro-organizmaların yaşayacağı bir ortam olmaktan uzak hale gelmektedir. Rockfon ürünleri TNO (www.tno.nl) tarafından test edilmiş ve Rockfon ürünlerinde bakterilerin yaşamasına imkan olmadığı sonucuna varmıştır.

Düşük salınım
Tüm Rockfon ürünleri, E1 sınıfı ürünlerdir ve formaldehit salınımı, AB’nin en düşük kriterlerinin de altındadır. Rockfon ürünlerinin pek çoğu temiz oda standartlarını karşılayan ISO 5 sertifikasına sahiptir.
Tüm Rockfon taşyünü ürünleri bio-çözünürlük sertifikalıdır. Bununla birlikte Rockwool taşyününün kanserojen etkisi olmadığı Uluslar arası Kanser Araştırmaları Merkezi tarafından onaylanmıştır. Muhtevasında bulunan elyafın kimyasal bileşimi Avrupa Sertifika Kurulu (EUCEB) tarafından onaylıdır.

“Tehlike Analiz Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)” gıda üretim ve işleme sanayinde kullanılan bir risk yönetim sistemidir. Amaç, fiziksel, mikrobiyolojik ve kimysal bulaşıcılığın sınırlandırılmasıdır. Asma tavan malzemeleri de bu kontrol sisteminin bir parçasıdır. Örnek olarak, gıda üretimi yapılan bir ortamda, yoğunlaşma sonucu tavan malzemesinden damlacık ya da boya parçacıklarının gıdalar üzerine düşmemesi ya da dökülmemesi gerekir. Farklı gıda firmalarının farklı üretim prosesleri olduğu için, asma tavan sistemi kriterleri ya da gereksinimleri de farklı olabilmektedir. Rockfon ürünleri, farklı kurumlar tarafından kapsamlı biçimde test edilmekte ve onaylanmaktadır Rockfon’un teknik danışmanları HACCP kriterleri doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri yapmaktadırlar.

McKinsey/Vattenfall tarafından yapılan bir araştırmaya göre, binaların daha iyi yalıtıma sahip olması, CO₂ emisyonunun azaltılması için kârlı bir yoldur. Karbondioksit salınımının azaltılması da iklim değişikliği ile mücadelede en kolay yöntemlerden biridir. Binalara yalıtım yapılarak milyonlarca ton CO₂ ve fosil yakıt salınımı önlenmiş olur.

Bu da, yalıtım konusunu en önemli iklim teknolojisi haline getirmiştir. Yalıtım, AB ve ABD’nin toplam enerji tüketiminin %40’ını oluşturan gereksiz fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilmektedir. Enerji yoksulluğu çeken ve hava kirliliği ile mücadele eden gelişmekte olan ülkeler daha az enerji harcayan ve daha az CO₂ salınımı yapan binalara ihtiyaç duymaktadır.

Isı yalıtımı, ısının malzeme üzerinden ne kadar kolay iletildiğini ifade eden bir ölçümdür. Isı yalıtım değeri, EN12667’ye göre ölçülen ısı iletkenliği ile malzemenin kalınlığının birleşimidir. Isı iletkenliği (I), W/Mk ile ifade edilir. I değeri ne kadar küçükse malzemenin ısı yalıtım değeri o kadar iyidir. Malzemenin I değeri 0.06 W/mK’dan küçükse o malzeme ısı yalıtımı yapıyor anlamına gelir. Malzemenin birim yüzey alanındaki Isıl direnç değeri R ile ifade edilir.

R = m / I -> m, malzemenin kalınlığını; I malzemenin ısı iletkenliğini gösterir.

R(20 mm) = 0,50 m2K/W
R(30 mm) = 0,80 m2K/W
R(40 mm) = 1,05 m2K/W

Her ne kadar Rockfon öncelikli olarak akustik çözümler için dizayn edilmiş olsa da, içeriğini oluşturan kayayününün ısı yalıtımı kapasitesinin efektif olarak kullanıldığı durumlar da olmaktadır. Otoparklar üzerine inşa edilen alışveriş merkezleri, düz çatı binalar ya da soğuk kilerli eski binalar bu durumlara birer örnektir.

Rockfon tavan sistemleri, ısı köprüleri, yoğunlaşma gibi faktörler dikkate alınarak binadaki toplam ısı yalıtım çözümlerinin bir parçası olarak görülmelidir.

Rockfon, tavanda akustikle ısı yalıtımını birleştirebilen en iyi seçenektir.

Isı İletkenliği Mukayese Tablosu

Zayıf ışıklandırma, göz yorgunluğu, bitkinlik ve baş ağrısına ve özellikle bulunulan ortamda görsel ekipmanlarla ve bilgisayar vb. elektronik cihazlarla çalışılıyorsa performans kaybına neden olabilir. Bu tür ortamlar da yaygın olarak kullanımda olduğu için, aydınlatma çok önemli hale gelmiştir.

Modern suni aydınlatma sistemleri çok gelişmiş olmakla birlikte en rahat ve ekonomik aydınlatma güneş ışığı ile olmaktadır. Bu nedenle alınan gün ışığının miktarı yanı sıra bu ışığın kalitesi de önemlidir.

Tavan panellerinin ışığı yansıtma kapasitesi sadece elektrik sarfiyatını değil aynı zamanda ortamdaki aydınlatma kalitesini de etkiler. Suni ışık ile gün ışığı ayrımı yanı sıra doğrudan ve dolaylı ışık ayrımı da yapılabilir. Doğrudan ışık doğrudan elde edilirken, dolaylı ışık yansıma ile elde edilir.

Tavanlar odada tamamen görünen tek yüzey olduğu için ışığın efektif kullanılabilmesi için tavan malzemesi mümkün olduğu kadar yüksek ışık yansıtma özelliğine sahip olmalıdır.

Işık yansıması gelen ışığın ne kadarının tavan tarafından yansıtıldığını ifade eder ve Y değeri ile ifade edilir. Yüksek ışık yansıtma değeri ile yüksek ışık yayılımını birlkte sağlayan bir asma tavan paneli, ışığın odada homojen ve kesin biçimde dağılımını sağlar. Yüksek ışık difüzyon değeri, göz kamaşıklığını ve ayna etkisini azaltır.

Rockfon’un beyaz renkli tavan panelleri genel olarak %85-86 seviyesinde ışık yansıtma özelliğine sahiptirler. Ek olarak, 420mm ile 780mm mesafedeki görüntü için tam ışık difüzyonu sağlar. Böylece gözü rahatsız eden parlamalar ya da parlak noktacıklar oluşmaz.

Bunların yanı sıra Rockon panellerinin yüzeylerinde görünür delikler ya da perforasyonlar yoktur.

Okul ve spor salonu gibi binalarda kullanılan malzemelerin darbe dayanımı önemli bir husustur. Sağladiği akustik ortam yanı sıra malzemelerin öğrenciler ya da bu tür ortamda bulunanlar tarafından maruz bırakılan top ya da ayak darbesi, çarpma, çizilme, kırma gibi etkilere dayanıklılık göstermesi gerekmektedir. Okulda yerleşim planı sık sık değiştirilebildiğinden, asma tavan panellerinin de sökülmesi ve yeniden montajı gündeme gelebilmektedir.

Panel montajı yapılan yüzeyler düşük-orta seviye darbeye maruz kalan alanlarda olduğu kadar yüksek seviyede darbeye maruz kalabilecek alanlarda da koruma sağlamalıdır.

Tavan panellerinin darbe dayanımı, tüm panel ve taşıyıcı system aksam ve aksesuarlarıyla birlikte EN 13964-Ek D standartlarına göre test edilmektedir. Bunun neticesinde paneller darbe dayanımına göre üç kategoride sınıflandırılmaktadır:
Sınıf 2A: Düşük seviyede darbe riski olan top oyunları alanlarında uygulanabilecek malzemeleri,
Sınıf 3A: Temel seviyede darbe dayanımı kriterlerini karşılayabilen malzemeleri,
Sınıf 1A: Yüksek dayanım gerektiren ve Sınıf 2A standartlarının yeterli olamadığı ortamlarda dayanım gösterebilen malzemeleri ifade eder.

Rockfon Boxer ve Samson ürünleri, OlympiaPlus taşıyıcı sistemle birlikte Sınıf 1A kriterlerini karşılamakta ve en yüksek darbe riskine maruz ortamlarda uygulanabilmektedir. Rockfon Olympia Plus taşıyıcı sistemleri kolayca monte ve demonte edilebilmektedir.

Rockfon Boxer ve Samson ürünleri, kesintisiz lif elyaflı yüzeyle güçlendirimiş yüzeyleri sayesinde yüksek darbe dayanımına sahiptirler.

Uygulama

Rockfon tavan panelleri hafiftir, maket bıçağıyla kolayca kesilir, herhangi bir hava koşuluna uyum sağlama zorunluluğu gerektirmez, binanın dış cephesi kapanmadan da montajı yapılabilir.

Ağırlık/ m² de Sınıfının En iyisi:
Rockfon asma tavan panelleri %100 saf kaya yününden oluşur ve bu yapısal formları sayesinde geleneksel wet-felt taşyünü ve alçı panellere göre %40-80 arası daha hafiftirler.

Uygulama esnasında kesim kolaylığında Sınıfının En iyisi:
Rockfon panelleri tek seferde ve kolayca maket bıçağıyla kesilir ve temiz kenar bitişi sunarlar. Kesim esnasında tozuma görülmez.

Atık konusunda Sınıfının En iyisi:
Rockfon panelleri hafif oldukları için taşımaları ve ulaştırılmaları kolay olur. Bu atık ve fire miktarını da azaltır ve verimli bir uygulama süreci sağlar.

İnşaat planlamasında tam esneklik: Rockfon panellerinin hava koşullarından etkilenmemesi ve higroskopik olmayan yapısal formu sayesinde bitmemiş alanlarda ya da cephesi açık binalarda herhangi uygun bir zamanda montaj imkanı vererek, inşaat planlama sürecine esneklik sağlar.

- Sistem B
- Sistem X
- Sistem Baffle
- T15
- T24
- Contour + Spiral ankraj
- Eclipse + Spiral ankraj
- VertiQ Sistem T
- Vertiq Sistem HAT

Tavan yüksekliğinin yeterli olmadığı alanlarda asma tavan boşluğu bırakılmaksızın, doğrudan tavan üst döşemesine yapıştırılarak yapılan uygulamadır. B kenar sadece Rockfon Sonar panellerinde mevcuttur.

B kenar detayı, tavana doğrudan yapıştırılan panellerin kenarlarında pahlı ve derzli bir görünüş sunar.

Kullanılacak yapıştırıcı, esnek, elastik, su bazlı, şeffaf iç dekorasyon inşaat yapıştırıcıları olabilir; 300-400g’lık bir tüp yapıştırıcı yaklaşık 5 m2 panel yapıştırabilir.

Rockfon X kenar paneller ile uygulanan bu sistem, tavanda monolitik ve zarif bir görüntü elde etmek için geliştirilmiştir. Bu sistem ile tavanda karolajsız, sade bir görünüm elde edilirken aynı zamanda mükemmel akustik konfor, A1 sınıfı yangın emniyeti ve %100 nem dayanımı gibi teknik özellikler de standarttır.

Bu sistem tamamen demountable’dır. İstenilen panelden başlanarak demontaj imkanı ve tavan boşluğuna lokal müdahale imkanı sağlar.

Rockfon X kenar seçeneği, hem beyaz hem de renkli panellerde 600x600mm ve 600x1200mm ölçüleriyle mevcuttur.

Bağımsız ya da sıra sıra asılan Rockfon Akustik Baffle’lar için kullanılır. Çerçeveli baffle’ların üst kısımlarında bulunan kanca T15/24 taşıyıcılara asılarak baffle montajı yapılabildiği gibi, ayrı askı aparatları ile tavana da sabitlenebilir.

Görünür ya da yarı-görünür taşıyıcı sistem oluşturmak için Rockfon A ya da E kenar panellerle birlikte kullanılır. 15mm genişliğinde galvaniz çelik taşıyıcı sistemdir. Taşıyıcı sistem profillerinin tavanda daha az belirgin olduğu sistemdir.

Görünür ya da yarı-görünür taşıyıcı sistem oluşturmak için Rockfon A ya da E kenar panellerle birlikte kullanılır. 24mm genişliğinde galvaniz çelik profillerden oluşur. Taşıyıcı sistem profillerinin tavanda daha az belirgin olduğu sistemdir.

Rockfon Contour baffle’lar için kullanılan hızlı ve kolay bir sistemdir.

Contour baffle’ların spiral ankorlar ve özel kilitli askı sistemiyle T24 taşıyıcı sisteme veya doğrudan tavan üst döşemesine asılmasıyla uygulanır.

Rockfon Contour baffle’larda olduğu gibi Rockfon Eclipse akustik adacıklarının da tavan üst döşemesine ya da mevcut bir asma tavan sisteminin altına spiral ankorlar ve özel kilitli askı sistemi yardımıyla asılmasıyla uygulanır.

40mm kalınlığında VertiQ A24 akustik duvar panellerinin montajında kullanılan montaj sistemidir. Bu sistemde yaklaşık 4,5cm genişliğinde J channel çerçeve profilleri ve T24 ana taşıyıcı profilleri kullanılır.

VertiQ Sistem T, panellere yatay veya dikey sırada montaj imkanı sağladığı için oldukça esnek bir çözümdür. Özel bir alet ya da aparat gerektirmez.

40mm kalınlığında VertiQ A24 akustik duvar panellerinin montajında kullanılan montaj sistemidir. Duvara doğrudan sabitlenen 1mm kalınlığında Sistem HAT profilleri kullanılır. VertiQ Sistem T, panellere yatay veya dikey sırada montaj imkanı sağladığı için oldukça esnek bir çözümdür. Özel bir alet ya da aparat gerektirmez.

Tasarım

Tasarımcıların ilham veren güzel binalar tasarlayabilmeleri için özgür olmaları gerekir. Yapı malzemeleri de buna imkan tanımalıdır.

Her Alana uygun yüzey seçenekleri…

Rockfon tavan panelleri, klasik boyalı ya da pürüzsüz mat yüzeye sahiptir. Her iki tür de pek çok standart odada kullanılmaktadır.

Odadaki renkler genel algıyı, atmosferi ve fonksiyonu tamamen değiştirebilir. Rockfon color-all ve ligna serisi bir çok farklı renk seçenekleriyle sunulmaktadır.

Color-all
Color-all serisi 6 tema ile sunulan ve açıktan koyuya doğru giden 34 özel renkten oluşmaktadır.

Tüm renkler, NCS (Natural Colour System®©) Colour AB, Stockholm 2010’a ait lisanslı renklerdir. Panellerin gerçek renkleri, panellerin yüzeyindeki tekstür ve taşyününden ötürü basımdaki renklere göre bir miktar farklı olabilir. Renkli yüzey numuneleri istek üzerine tedarik edilebilir.

Ligna
Ligna ofis showroom ve lobilerde çok özel doğal görünüm sunan 3 renk ile sunulmaktadır.

Rockfon taşıyıcı sistemleri, bütün bir tavan, düşey paneller ya da adacıklar oluşturulmasına olanak sağlayan birçok kenar seçeneği sunar.

Rockfon taşıyıcı sistem çözümleri görünür taşıyıcılı, yarı gizli ve gizli taşıyıcılı sistemlerden oluşmaktadır.

A kenar
A kenarlı panel kullanılarak elde edilen asma tavan çözümleri, tavan arasında bulunan tesisat, havalandırma gibi unsurlara kolay erişim imkanı tanıdıgı icin maliyet etkin bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. A kenar paneller, gizli ve yarı-gizli taşıyıcı sistemlere de uygundur. A kenarlı paneller 15mm ila 24 mm kalınlıgında profillere asılabilirler. Paneller, 15mm kalınlıgındaki taşıyıcı system profilleri üzerine montaj yapıldığında, tavanın genel görünümünde taşıyıcı sistem daha az baskın görünecektir. A kenarlı paneller tekrar sökülebilirdirler.

Tasarımda ışık ve gölge oyunları her zaman önemli olmuş ve sıkça kullanılmıştır. Tavan panellerinin kenar şekilleriyle, taşıyıcı sistemin kalınlığı ve renkleri birleştirilerek dikkat çekici ve ayırt edici bir algı yaratılarak ortamın mimari değerine katkıda bulunulabilir.

E kenar
E kenarlı tavanlar, açık ve gömülü girintili bir taşıyıcı sistemle çalışır. E kenarlı paneller 15mm ila 24 mm kalınlıgında profillere asılabilirler. Paneller, 15mm kalınlıgındaki taşıyıcı system profilleri üzerine montaj yapıldığında, tavanın genel görünümünde taşıyıcı sistem daha az baskın görünecektir. E kenarlı paneller tekrar sökülebilirdirler.

Minimalisttir ve zariftir.

Gizli taşıyıcı sistem, üst döşemeye asılabilir, yapıştırılabilir ya da direk bağlanabilir.

B Kenar
B kenar, panellerin direk olarak döşeme altına bağlanacağı durumlarda kullanılır.

D Kenar
D kenar, taşıyıcıların görünmesinin istenmediği ve tavan arasındaki servis noktalarına, tesisata erişimin kolay olması gereken durumlarda kullanılır. D kenarlı paneller tamamen sökülebilirdir.

X Kenar
X kenar paneller monolitik bir görünüm ve mükemmel akustik konforun bir arada elde edilmesini sağlar. Doğrudan Standard T24 taşıyıcı ile uygulanır, taşıyıcı sistem profilleri görünmez. İstenilen panelden başlanarak demonte edilme imkanı vardır.

300mm genişlikten 2400mm uzunluğa kadar üretilen farklı boyutlarda plaka ve panelleriyle Rockfon ürünleri sizlere geniş kapsamlı tasarım özgürlüğü ve esneklik sağlar.

Pozlar

Poz NoPozun Tanımı
10.240.670112-13 mm kalınlığında, min. %70 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,55 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.670215 mm kalınlığında, min. %70 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,55 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.670315 mm kalınlığında, min. %85 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,55 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.670415 mm kalınlığında, min. %85 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,70 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.670515 mm kalınlığında, min. %85 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,85 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.670615 mm kalınlığında, %100 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,55 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.670715 mm kalınlığında, %100 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,70 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.670815 mm kalınlığında, %100 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,85 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.670919-20 mm kalınlığında, min. %85 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,55 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.671019-20 mm kalınlığında, min. %85 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,70 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.671119-20 mm kalınlığında, min. %85 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,85 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.671219-20 mm kalınlığında, %100 bağıl nem dayanımına sahip, ts en ıso 11654 e göre alpha w değeri min.0,55 olan, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.675112 mm kalınlığında, Min. %70 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0,45 olan beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.675215 mm kalınlığında, Min. %70 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0,55 olan beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası
10.240.675314 mm kalınlığında,Min. %90 bağıl nem day. sahip,TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0.60 olan, Dnfw degeri min.29 dDB olan, kumlu ve delikli, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plak. küt kenar bitişli asma tavan plakası
10.240.675415 mm kalınlığında,Min. %95 bağıl nem day. sahip,TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0.60 olan, Dnfw degeri min.31 dDB olan, kumlu ve delikli, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plak. küt kenar bitişli asma tavan plakası
10.240.675515 mm kalinliginda, %95 bağıl nem dayanimina sahip,TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri min 0.55, Dnfw min 32 dB olan, beyaz kumlu yüzeye sahip, küt kenar bitişli asma tavan plakası.
10.240.679115 mm kalınlığında, Min.%95 bağıl nem dayanımına sahip,TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min.0.60 olan, Dnfw degeri min.31 dDB olan, ince delikli, beyaz boyalı taşyünü asma tavan plakası, T15'e sarkmali kenar bitişli asma tavan plakas